1399/04/01

آمريكا بزرگترين ناقض حقوق بشر است

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي کشور از جمله آمريكا مظهر كشتار، نژاد پرستي، استثمار جهاني منفورترين دولت ناقض حقوق بشر به عنوان شعار هفته حقوق بشر آمريكايي امسال ياد كرد.

آمريكا بزرگترين ناقض حقوق بشر است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نصرت الله لطفي قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي کشور در نشست هماهنگي هفته بازخواني و افشاي حقوق بشر آمريكايي كه در سالن شهداي رسانه صدا و سيماي مركز قم برگزار شد، با اشاره به اينكه بايد تمام نكات بهداشتي در برگزاري آيين گراميداشت شهيدان واقعه هفتم تير كه در گلزار شهداي شيخان مدفون هستند رعايت شوند، اظهار كرد: بايد تمام ظرفيت هاي موجود از جمله تريبون هاي نمازجمعه، قلم ها و فضاي مجازي براي تبيين جنايت هاي آمريكا مورد استفاده قرار گيرد.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي کشور، پرونده آمريكا را سياه و قطور توصيف كرد و يادآور شد: اقدام هاي ضد بشري آمريكا صرفا به دوران پس از پيروزي انقلاب محدود نمي شود، بلكه از كودتاي 28 مرداد 1332 و هر آنچه پس از آن اتفاق افتاده را نيز در بر مي گيرد.

وي جنايت هاي آمريكا در عراق، سوريه، يمن، ميانمار و افغانستان را مورد توجه قرار داد، و افزود: پرونده كثيف و ضد حقوق بشري آمريكا در داخل اين كشور و كشورهاي پيراموني آن نيز قابل پيگيري و بررسي است.

نصرت الله لطفي اذعان داشت: تاكنون در شناخت و شناساندن آمريكا دچار ضعف هايي بوديم و در اين هفته بايد آن را جبران كنيم و به عنوان يك ميثاق هر آنچه در ظرفيت هاي كاري ما است، را در اين هفته قرار دهيم.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي کشور همچنين، جمله ''آمريكا مظهر كشتار، نژاد پرستي، استثمار جهاني منفورترين دولت ناقض حقوق بشر'' را شعار هفته حقوق بشر آمريكايي امسال دانست و گفت: كشتار آمريكا به صورت فراگير در كشورهاي مختلف انجام مي شود، و نژاد پرستي نيز در خود آمريكا و فراتر از آن وجود دارد.

وي ادامه داد: استثمار جهاني آمريكا نيز مصاديق بسيار زيادي دارد و براي همين تحت عنوان منفورترين دولت ناقض حقوق بشر شناخته مي شود.


خروج