1399/04/05

عناوین روزهای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی

عناوین روزهای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، عناوین روزهای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با شعار محوري «آمريكا، مظهر كشتار، نژادپرستي، استثمار جهاني منفورترين دولت ناقض حقوق بشر» به شرح زیر می باشد:

ردیف

تاریخ

ایام هفته

عنوان روز

1

06/04/1399

جمعه

حقوق بشر آمریکایی، تروریست دولتی، حامی ترور، دشمنی با خارجی‌ها

2

07/04/1399

شنبه

حقوق بشر آمریکایی، توطئه گری، کودتا، آتش افروزی

3

08/04/1399

یکشنبه

حقوق بشر آمریکایی، تحریم های ظالمانه، نسل کشی، استفاده از سلاح کشتار جمعی

4

09/04/1399

دوشنبه

حقوق بشر آمریکایی، نژادپرستی، بی عدالتی،خشونت

5

10/04/1399

سه شنبه

حقوق بشر آمریکایی، بدعهدی، ستمگری، باج خواهی

6

11/04/1399

چهارشنبه

حقوق بشر آمریکایی، سلطه طلبی، اشغالگری، غارتگری

7

12/04/1399

پنج شنبه

حقوق بشر آمریکایی، جنایت جنگی، فساد، کشتار زنان و کودکان

 


خروج