1399/04/08

گزارش تصویری مراسم محوری هفته حقوق بشر آمریکایی

گزارش تصویری مراسم محوری هفته حقوق بشر آمریکایی

مراسم محوری هفته بازخوانی و افشای حقوق بقشر آمریکایی و همچنین گرامیداشت شهدای هفتم تیر با حضور مردم و مسئولین در بجنورد برگزار شد.


خروج