1399/06/09
همزمان در شب عاشورای حسینی(علیه السلام):

بانگ "لبیک یا حسین" در باب الرضا-گنجینه معرفتها طنین انداز شد.

ندای جانفزا و نجاتبخش لبیک یا حسین در باب الرضا طنین انداز شد.

بانگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان طنین روح بخش لبیک یا حسین در جای جای خطه باب الرضا علیه السلام همزمان در شب عاشورای حسینی طنین انداخت.

مردم حسینی و عاشورایی خراسان شمالی هم ندا با سراسر ایران اسلامی همزمان در شب عاشورای اباعبدالله الحسین علیه السلام از مأذنه ها، حسینیه ها، بام هاو... ندای جانفزای لبیک یا حسین را طنین انداز کردند.


خروج