1399/06/20

گزارش تصویری اجتماع محکومیت اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام(ص)

گزارش تصویری اجتماع محکومیت اهانت به ساحت نبی مکرم اسلام(ص)

مردم خداجو و متدین باب الرضا-گنجینه معرفتها با تجمع در میدان شهید بجنورد اهانت وقیحانه نشریه منحوس فرانسوی و همچنین توهین به کلام وحی را محکوم کردند.


خروج