1399/05/10

برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خون تازه‌ در رگ‌های نظام و انقلاب جاری کرده است

رییس سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول سال‌های گذشته، خون تازه‌ای در رگهای نظام و انقلاب جاری کرده است، گفت: برنامه‌های برگزارشده توسط این شورا باعث ایجاد تحرک، اتحاد و انسجام ملی در کشور شده است.

برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خون تازه‌ در رگ‌های نظام و انقلاب جاری کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان این که پاسداشت مراسم‌هایی همچون ۹دی و ۲۲ بهمن می تواند در ایجاد رویش‌های جدید و بازخوانی و تقویت آرمان‌های انقلاب موثر باشد، اظهار داشت: در واقع هر یک از این برنامه‌های مهم انقلابی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هر ساله اجراکرده است، خون تازه ای در رگ‌های نظام و انقلاب جاری کرده است.

وی با اشاره به این که برنامه‌های اجرا شده توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همانند موتور محرکه ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی عمل کرده است، افزود: هر کدام از این برنامه‌های اجرا شده، همانند یک حماسه عظیم و پرشور مردمی همچون 22 بهمن تاثیرگذار بوده است.

     برگزاری مراسم ملی و انقلابی موجب ایجاد تحرک و تقویت اتحاد مردم می شود *

نائب رییس جبهه مردمی نیروهای انقلاب تصریح کرد: برنامه‌های برگزار شده توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، باعث ایجاد تحرک و همچنین تقویت اتحاد و انسجام ملی در کشور شده است و یک شرایط تازه ای را در کشور ما به وجود آورده کانه، این طفل دوباره متولد شده و شروع به زندگی خود کرده است.

* ضرورت بهره گیری از شیوه های جدید تبلیغ برای نسل های جوان

چمران در ادامه مهمترین وظیفه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقطع زمانی حساس کنونی را هماهنگ کردن تشکل ها و نیروهای فراوان و غیرمنسجم فعلی کشور عنوان کرد و افزود: این شورا می‌تواند همه احزاب،  تشکل‌ها و مردم را فارغ از دیدگاه‌های حزبی و جناحی دور هم جمع کند، تا در این موارد خاص که مد نظر است، با اتحاد و همدلی به میدان بیایند.

 

چمران در پایان توصیه کرد:  اصولا در هر زمان و دورانی، نسل‌های جدید تغییر می کنند،نسل‌امروز و پدیده‌های جدید تکنولوژی به خصوص در عرصه تبلیغات باید همواره مدنظر شورای هماهنگی تبلیغات قرار گیرند. شورا براساس نیازهای روز و با بهره گیری از تکنولوژی تبلیغات جدید، اقدامات خود را ساماندهی کند، چرا که ذائقه جوانان امروزی با سالهای گذشته متفاوت است


خروج