1399/06/23

وحشت دشمنان از مزین شدن خیابانی به نام شهید سلیمانی در لبنان

یکی از خیابان‌های منطقه الغبیری بیروت، به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام‌گذاری شد.

وحشت دشمنان از مزین شدن خیابانی به نام شهید سلیمانی در لبنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از خیابان‌های منطقه الغبیری بیروت، به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد. این خیابان که در جنوب بیروت قرار دارد، از یک سو به خیابان امام خمینی(ره) و از سوی دیگر به خیابان حافظ اسد منتهی می شود. 

شهرداری ها برای نام‌گذاری خیابان ها در لبنان، باید از وزارت کشور مجوز بگیرند؛ و این نامگذاری علی‌رغم مخالفت «نهاد منشوق» وزیر کشور سابق لبنان که با مقاومت تقابل دارد، صادر گردید.

پس از این نام‌گذاری، برخی رسانه ها به مخالفت با این اقدام شهرداری الغبیری پرداختند. شبکه های سعودی همچون العربیه و الحدث و اکانت های ارتش سایبری سعودی که میدان داری این مخالفت ها را به عهده داشتند، به تحریک شهروندان لبنانی بر علیه دولت این کشور و حزب الله و محور مقاومت پرداختند و این نام‌گذاری را موجب گسترش سلطه حکومت ولایت فقیه بر لبنان خواندند و مدعی شدند که باید خیابان ها به نام فرماندهان عربی و لبنانی نام‌گذاری شود.
 این در حالی است که در لبنان در اثر استعمار فرانسه، خیابان هایی نظیر شارل دوگل و غیره وجود دارد

خروج